Ledige stillinger

FUS barnehagene har som målsetning å bli Norges beste barnehagebedrift. For å nå dette målet trenger vi de dyktigste og mest motiverte barnehageansatte i Norge.
Vi er derfor alltid på jakt etter kompetente og engasjerte medarbeidere.

Kleppestemmen FUS barnehagen as er en av FUS kjedens 160 barnehager med i alt 3000 ansatte og 12.000 barn fordelt i 80 av landets kommuner. Hverdagen i en FUS barnehage preges av et glødende, tilstedeværende og engasjert personale som gir barna en skapende hverdag. Gjennom lek, omsorg og læring i et trygt miljø får barna utvikle seg, oppleve mestring og få nye utfordringer. Alle barnehagene i FUS kjeden har felles visjon som sier noe om hva vi jobber mot:

Sammen gir vi barndommen verdi;
lek og glede,
hverdagsmagi og vennegaranti

 

Er du glødende, skapende, tilstedeværende og setter leken først?

 

Kleppestemmen FUS barnehage har en spennende personalgruppe som sammen med

foreldrene og barna skaper en kreativ, lærerik og morsom hverdag.

 

Dette kan du forvente i FUS barnehagene:

 • Et godt etablert opplæringsprogram
 • Nyutdannete barnehagelærere får et godt veiledningsprogram
 • At din kompetanse blir tatt på alvor ved høy grad av involvering
 • Muligheter til kurs i regi av FUS skolen
 • Faglig samarbeid med andre FUS barnehager
 • Ordnede lønns- og arbeidsforhold
 • Mulighet for barnehageplass for egne barn
 • Lønnskompensasjon for relevant videreutdanning
 • En profesjonell eier med lang erfaring i drift av barnehager

Som ansatt i en FUS barnehage forventer vi at du:

 • Finner mening og glede i å jobbe med barn!
 • Etterlever vår visjon og verdier
 • Motiveres av utviklingsmuligheter
 • Ønsker å utvikle deg
 • Er en lagspiller som vil bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Vil bidra til å gjøres FUS til Norges beste barnehagekjede