Kleppestemmen FUS barnehage

I Kleppestemmen FUS barnehage vil vi skape gode hverdager. Vi skal oppdage hverdagsmagi, skape trygghet og gode relasjoner, fremme trivsel og eventyrlyst. Vi er engasjerte og omsorgsfulle voksne som ønsker at alle barn skal oppleve lek, glede, hverdagsmagi og vennskap hver dag!

I FUS vil vi sammen gjøre alle barn best. Vi har fire prinsipper vi jobber etter for å sørge for læring og utvikling hos hver enkelt barn: god kommunikasjon, eventyrlyst, lekekompetanse og vennegaranti.